#666 5/6

⬜⬜🟩⬜⬜
⬜🟩🟩🟩⬜
⬜🟩🟩🟩🟩
⬜🟩🟩🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

wordle.jokoak.eus